주메뉴로 가기 본문으로 가기 하단으로 가기
Previous

үйлчилгээ

Next

Амбулатори

 1. 1
  Цаг захиалах
  • Утас: +82-+2-6299-3025
  • Мэйл: cauic@cauhs.or.kr
  • Вэб хуудас: https://ch.cauhs.or.kr/eng/index.do
 2. 2
  (Эрүүл мэндийн даатгалтай хүмүүс) Эмчилгээ хийлгэхийг хүссэн маягт эсвэл үзлэгийн дэвтэр Дээд шатлалын нэгдсэн эмнэлэг болох Жүн-Ан их сургуулийн эмнэлэгт эмчилгээ хийлгэх бол бүх үзлэгийн стори болон эмчилгээ хийлгэсэн хоёр дахь шатлалын эмнэлгээс гарган өгсөн эмчилгээ хийлгэх хүсэлтийн бичиг, үзлэгийн дэвтрээ авчирна. Эмчилгээ хийлгэх хүсэлтийн хуудас байхгүй бол өрхийн эмчилгээний кабинетид хандан өөр нарийн мэргэжлийн эмчид хүсэлт гаргаж болно. (Энд хамаагүй тасгууд: Яаралтай тусламжийн тасаг, нөхөн сэргээх эмчилгээний тасаг, шүдний тасаг, өрхийн эмчилгээний тасаг)
 3. 3
  Бүртгүүлэх, эмчилгээний төлбөр хийх
 4. 4
  Зөвлөгөө
 5. 5
  Эмчилгээ
 6. 6
  Нэхэмжлэл, төлбөр тооцоо Төлбөрийг солонгос мөнгөн тэмдэгтээр төлөх юмуу кредит картаар хийх боломжтой. Даатгалын компаний төлбөрийн баталгаатай бол эмчилгээ хийлгэхээсээ өмнө тухайн даатгалын компанид хүсэлт гаргасан байна.
 7. 7
  Эх орондоо буцах

Эмнэлэгт хэвтэх процесс

 1. 1
  Эмнэлэгт хэвтэх захиалга өгнө
 2. 2
  Мэс заслын өмнөх үнэлгээ Цусны шинжилгээ, рентген зураг, зүрхний бичлэг, мэдээгүйжүүлгийн тасгаас зөвлөгөө авна. 60-с дээш насны хүмүүс уушигны үйл ажиллагаа тодорхойлох, зүрхний эхо шинжилгээ нэмж өгнө.
 3. 3
  Эмнэлэгт хэвтэх бэлтгэл ажил Эмнэлэгт хэвтэхэд бөглөдөг төрөл бүрийн зөвшөөрлийн маягтуудыг бөглөнө.
 4. 4
  Эмнэлэгт хэвтэх
 5. 5
  Дотор / мэс заслын тасгийн эмчилгээ
 6. 6
  Нэхэмжлэл, төлбөр тооцоо Эмнэлгээс гараад уух эм, эмнэлэгт хийлгэсэн оношилгоо, эмчилгээний түүхийн хуулбар, дараа эмнэлэгт үзүүлэх цагаа захиалаад, эмчилгээнийхээ төлбөрийг төлнө.
 7. 7
  Эх орондоо буцах