주메뉴로 가기 본문으로 가기 하단으로 가기

Цаг захиалах

Next

Яаралтай нөхцөлд 24 цагаар ажилладаг Яаралтай тусламж үзүүлэх төвд хандана уу.

  • Та хувийн мэдээлэл цуглуулах, ашиглах тухай дараахь нөхцлийг зөвшөөрөхгүй байж болно.
  • Энэ тохиолдолд олон улсын эмчилгээний төвтэй холбоо барин хувийн мэдээллээ өгнө үү.
  • Шаардлагатай : Нэр, Овог, Е-мэйл, Нууц үгэнд, Нууц үгээ баталгаажуулна уу, Хүйс, Төрсөн он, сар, өдөр, Иргэншил, БНСУ-н эрүүл мэндийн даатгалтай эсэх, Disease/CheckUp
  • сонголт : Утас, Гадаад иргэний бүртгэлийн дугаар, Паспортны дугаар, Хэл, Оршин суугаа улс, Та өмнө нь Чүнг-Анг ИС-ын эмнэлэгт үзүүлж байсан уу
  • Солонгосын анагаах ухааны хуулийн стандартын дагуу (шаардлагатай бол сунгаж болно)
Өвчтний мэдээлэл
Өвчтний мэдээлэл
*Нэр
*Овог
Утас
*Е-мэйл
*Нууц үгэнд
  • том /жижиг үсэг, тоо, ~!@#$%^&* зэрэг 3-с дээш тусгай тэмдэгт орсон 8~20 үсэгтэй үгийг ашиглана уу.
*Нууц үгээ баталгаажуулна уу.

*Хүйс
*Төрсөн он, сар, өдөр
Гадаад иргэний бүртгэлийн дугаар
Паспортны дугаар
*Иргэншил
Хэл
Оршин суугаа улс
*БНСУ-н эрүүл мэндийн даатгалтай эсэх
*
Та өмнө нь Чүнг-Анг ИС-ын эмнэлэгт үзүүлж байсан уу?
*Каптча