주메뉴로 가기 본문으로 가기 하단으로 가기
Previous

Машин тавих заавар

Машин тавих заавар

Жүн-Ан ИС-н эмнэлгийн машины зогсоолоор үйлчлүүлэхийн өмнө машин тавих байрлал болон үйлчилгээний журамтай урьдчилан танилцана уу.

Үндсэн төлбөр

Parking information
Үндсэн төлбөр
  • Эхний 30 минутад 1,500 вон
  • гучин минутаас хойшхи 10 минут тутамд 500 вон
Нэг өдрийн дээд хэмжээ

20,000 вон

Зогсоолын хүчин чадал

610 машин тавих боломжтой

Жүн-Ан ИС-н эмнэлгийн машин зогсоолын албаны утас

+82-2-6299-2186

주차요금안내에 대한 표입니다. 분류, 혜택, 문의 및 확인사항으로 구성되어 있습니다.
Амбулатороор үйлчлүүлсэн

4 цаг төлбөргүй

Зогсоолын төлбөрийн касс, Эмнэлгийн үйлчилгээний мэдээллийн алба, мөнгөний баримт

Эмнэлэгт хэвтсэн · эмнэлгээс гарах өдөр

машин тавьснаас хойш 24 цаг үнэгүй тавина

бичиг хэргийн хэлтэс

Мэс засалд орох хүн

тухайн өдөр үнэгүй тавина

Зогсоолын төлбөрийн касс

Диализ хийлгэх өвчтөн-Яаралтай тусламж

тухайн өдөр үнэгүй тавина

Зогсоолын төлбөрийн касс, мөнгөний баримт

Эмчилгээ хийлгэх явцад гарсан төлбөрийг төлөх

1 цаг үнэгүй

бичиг хэргийн хэлтэс, мөнгөний баримт

Эмнэлэгт хэвтсэн өвчтөний асран хамгаалалгч

19:00 ~ 08:00 (13 цаг)

Зогсоолын төлбөрийн касс
(Бүргэлтэй 1 машин)

  • 1 хоног : 10,000 вон
  • 7 хоног : 50,000 вон
  • 1 сар : 180,000 вон

Зогсоолын төлбөрийн касснаас тасалбар худалдаж авна

Эрчимт эмчилгээний тасагт эмчлүүлж байгаа өвчтөний асран хамгаалагч

1 цаг үнэгүй

Зогсоолын төлбөрийн касс (Бүртгэлтэй 1 машин)

Эрүүл мэндийн ерөнхий шинжилгээ

8 цаг үнэгүй

Эрүүл мэндийн дэмжих төв

Албан ажил, A/S үйлчилгээний машин

3 цаг үнэгүй
(Жич, 13:00 цагаас хойш тавьсан машинд хамаарна)

Зогсоолын төлбөрийн касс

Бараа нийлүүлэх үйлчилгээний машин

1 цаг үнэгүй(Жич, 13:00 цагаас хойш тавьсан машинд хамаарна)

Зогсоолын төлбөрийн касс