주메뉴로 가기 본문으로 가기 하단으로 가기

Эмнэлгийн танилцуулга

Next

Чүнг-Анг
ИС-н эмнэлгийн

Чүнг-Анг их сургуулийн эрүүл мэндийн төв 'Health Care System' нэртэйгээр үйл ажиллагаагаа дахин шинээр эхлүүллээ.

1968 онд АУИС-н эрдэмтэн профессорууд нэгдэн солонгост анх удаа нээсэн Чүнг-Ангих сургуулийн эмнэлэг нь 2004 онд Пильдунгаас Хөгсондун луу нүүн шилжсэнээр үсрэнгүй хөгжилд хүрэх үндсийг тавьсан юм. Түүнчлэн 2011 онд Юнсань эмнэлэг 27 жилийн түүхэн замналдаа цэг тавьж амжилттай нүүн шилжиж Чүнг-Анг их сургуулийн эмнэлэг улам томорч 'Нэг' эмнэлэг болсон.

Чүнг-Анг их сургуулийн эмнэлэг БНСУ-н эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний шинэ ойлголтын эхлэлийг тавьж байна.

CAUHS-р улам томорч нэг болсон Чүнг-Анг их сургуулийн эрүүл мэндийн төв нь 2022 оны 3 сард Чүнг-Анг Гуанмён эмнэлгийг байгуулан эмнэлгийнхээ шинэ Paradigm-г хэрэгжүүлэн, нэгдсэн судалгаанд үндэслэн биоэмнэлзүйн технологийг аж үйлдвэржүүлж, gloval leader бэлтгэн гарган, Center of Excellence байгуулан БНСУ-н эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний шинэ ухагдахууны замыг нээж ажиллана.